logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Thông báo về học phí hệ chính quy từ năm 2017

Quy định về mức thu học phí hệ chính quy đại học, áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017

Xem thêm...

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế

Từ ngày 2/8/2017, Trường Đại học Hà Nội bắt đầu xét tuyển bằng học bạ để tuyển sinh 280 chỉ tiêu cho các chương trình chính quy quốc tế, đào tạo liên kết với các trường đại học nước ngoài. Chương trình dạy bằng tiếng Anh, thời gian học từ 3-3,5 năm, học tại Trường Đại học Hà Nội, do các trường đại học nước ngoài cấp bằng. Sinh viên đủ điều kiện có thể học chuyển tiếp 01 năm tại nước ngoài.

Xem thêm...

Đề án tuyển sinh năm 2017 Trường Đại học Hà Nội

1. Thông tin chung về trường
1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ và địa chỉ trang web
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI - Mã tuyển sinh: NHF.
Sứ mệnh: Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng hàng đầu trong cả nước về ngoại ngữ và một số chuyên ngành thuộc khối ngành khoa học xã hội-nhân văn, kinh tế, công nghệ… dạy bằng tiếng nước ngoài ở trình độ đại học và sau đại học; đáp ứng mọi nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường nhân lực giáo dục đại học trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Địa chỉ trụ sở: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: (024)38544338. Trường không có phân hiệu.
Địa chỉ trang web: www.hanu.edu.vn và www.hanu.vn/vn;Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
1.2. Quy mô đào tạo

Xem thêm...

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017 với các thông tin như sau:

Xem thêm...