logo
EN
VN

Thông báo thời gian trả chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, thi ngày 27/8/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo: các thí sinh thi đạt chứng chỉ năng lực ngoại ngữ ngày 27/8/2017 có thể đến nhận chứng chỉ vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, trong giờ hành chính tại Phòng 113, Nhà A, Trường Đại học Hà Nội. Các thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân khi nhận chứng chỉ.

TB lịch thi, địa điểm thi NLNN tiếng Anh, ngày 17/9/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi năng lực ngoại ngữ các trình độ A2, B1, B2 và B1-C1, ngày 17/9/2017 cụ thể như sau:
1. Thời gian thi: 17 tháng 9 năm 2017
Buổi sáng: 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi
Lịch thi kỹ năng Nói sẽ được thông báo tại Hội đồng thi.

2. Địa điểm thi: Nhà E, trường Đại học Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi: 
- Trình độ A2
- Trình độ B1
- Trình độ B2
- Trình độ B1-C1

Chú ý:
- Danh sách phòng thi cụ thể sẽ được công bố trước giờ thi.
- Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký (Họ và tên, ngày sinh, giới tính), nếu có sai sót báo cho cán bộ coi thi để sửa chữa.
- Các thí sinh phải nộp lại ảnh/bản sao chứng minh thư (theo như danh sách bên trên), cần nộp lại cho thư ký hội đồng thi trước khi buổi thi nói bắt đầu.
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân khi làm thủ tục vào phòng thi.

Kết quả thi Hanu Test ngày 06/9/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 06/9/2017, cụ thể như sau:
1. Kết quả thi tiếng Anh
2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành
3. Kết quả thi tiếng Pháp | Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Pháp
4. Kết quả thi tiếng Trung Quốc | Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Trung Quốc
Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 15/9/2017 đến 30/9/2017, tại phòng 118, nhà A, Đại học Hà Nội
[Nguồn: Phòng QLĐT]

Thông báo lịch thi, địa điểm thi Hanu Test ngày 06/9/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi năng lực ngoại ngữ Hanu Test ngày 06/9/2017 cụ thể như sau:
1. Thời gian:
Sáng: 7 giờ 15 thí sinh có mặt làm thủ tục vào phòng thi
Chiều: 13 giờ 15 thí sinh có mặt thi kỹ năng Nói

2. Địa điểm:
Nhà D1, trường Đại học Hà Nội
Chú ý: 
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.
- Danh sách phòng thi, số báo danh sẽ được công bố tại địa điểm thi