logo
EN
VN

KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ B1 CỦA HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KHOÁ 24. KỲ THI NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2017

Ngày 25 tháng 04 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 765/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ B1 cho học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ khoá 24 (2016-2018). Kỳ thi ngày 01 tháng 04 năm 2017.
Kết quả thi như sau:
KẾT QUẢ THI, DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ
Ghi chú: Thời hạn nộp đơn đăng ký phúc khảo bài thi: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]