logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 23.4.2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 23.4.2017 cho các học viên chương trình liên kết đào tạo với Đại học Victoria và sinh viên các khoa chuyên ngành cụ thể như sau:
- Kết quả, danh sách trúng tuyển học viên chương trình VU MTESOL: PDF
- Kết quả, danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành khối chính quy: PDF
Thời gian phúc khảo: 15 ngày kể từ khi công bố kết quả
[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]