logo
EN
VN

Kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVH và Từ xa ngành NN Anh và NN Nhật

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi tốt nghiệp hệ VLVL ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Nhật, hệ Đào tạo Từ xa ngành ngôn ngữ Anh cụ thể như sau:

1. Kết quả thi hệ VLVL ngành Ngôn ngữ Anh (PDF); Ngành Ngôn ngữ Nhật (PDF)
2. Danh sách công nhận tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh (PDF); Ngành Ngôn ngữ Nhật (PDF)
3. Kết quả thi hệ Đào tạo Từ xa ngành Ngôn ngữ Anh (PDF)
4. Danh sách công nhận tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh (PDF)

[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]