logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 06/8/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 06/8/2017 dành cho sinh viên các khoa Đào tạo Đại cương, chuyên ngành, các học viên chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội và các đối tượng tự do có nhu cầu cụ thể như sau:
1. Kết quả thi
2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành khối chính quy
3. Danh sách đủ điều kiện học chuyên ngành chương trình liên kết


Ghi chú: Thời gian nhận phúc khảo bài thi từ ngày 18/8/2017 đến hết ngày 30/8/2017 (P.118 Nhà A)