logo
EN
VN

Thông báo tạm dừng lịch trả văn bằng, chứng chỉ ngày 10 tháng 11 năm 2017

Phòng QLĐT thông báo:  Do bộ phận phụ trách trả văn bằng, chứng chỉ đi công tác đột xuất, Phòng không trả văn bằng, chứng chỉ vào ngày 10 tháng 11 năm 2017. Từ ngày 13 tháng 11 năm 2017, lịch trả văn bằng chứng chỉ thực hiện theo quy định vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
Nguồn: Phòng QLĐT