logo
EN
VN

Lịch thi, số báo danh và phòng thi Năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy ngày 11 và 12/11/2017

Hội đồng thi Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, danh sách phòng thi năng lực ngoại ngữ chính quy khóa 2014-2018 cụ thể như sau:
1. Ngày thi: 11/11/2017
- Phòng thi
- Danh sách thi: Khoa tiếng Anh | Các khoa chuyên ngành
2. Ngày thi 12/11/2017
- Phòng thi
- Danh sách thi:
Khoa tiếng Nga | Khoa tiếng Pháp | Khoa tiếng Trung Quốc
Khoa tiếng Nhật | Khoa tiếng Đức | Khoa tiếng Hàn Quốc
Khoa tiếng Italia | Khoa tiếng Tây Ban Nha | Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha
Khoa Việt Nam học
Chú ý:
- Buổi sáng: 7 giờ 15: thí sinh làm thủ tục vào phòng thi
- Buổi chiều: 13 giờ 15 thí sinh thi kỹ năng Nói
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.