logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ B1, B2 (SĐH), B1-C1 (DT 3 bậc) ngày 10/02/2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ B1, B2 (Dạng thức sau đại học), trình độ B1-C1 (Dạng thức ba bậc), thi ngày 10/02/2018.
Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh B1; B2; B1-C1: Xem tại đây.pdf

Thời gian nhận phúc khảo: Từ 06/03/2018 đến 12/03/2018, tại Phòng 118, Nhà A, Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]