logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ B1, B2 (SĐH), B1-C1 (DT 3 bậc) ngày 15/04/2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ B1, B2 (Dạng thức sau đại học), trình độ B1-C1 (Dạng thức ba bậc), thi ngày 15/04/2018.
Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 (SĐH); B1-C1 (DT 3 bậc) : Xem tại đây
Thời gian nhận phúc khảo: Từ 07/05/2018 đến 14/05/2018, tại Phòng 101, Nhà A1, Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Trung tâm Khảo thí]