logo
EN
VN

Về việc gia hạn nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về ban hành Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo Chính quy Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Hà nội áp dụng từ năm học 2017-2018.

Theo thông báo số 2164/TB-ĐHHN ngày 04/9/2018 thời hạn dành cho việc nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy các khóa 2017.

Phòng Tài chính - Kế toán gia hạn thêm thời gian nộp học phí cho Sinh viên đến hết ngày 12/10/2018. Sinh viên vẫn nộp học phí qua thẻ ATM đã mở tại Ngân hàng đến hết ngày 12/10/2018.

Chi tiết xem tại đây.