logo
EN
VN

Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 các lớp Chính quy học cùng lúc hai chương trình - Khoa Tiếng Trung

Kính gửi: Khoa tiếng Trung

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-ĐHHN ngày 14/06/2017 Quyết định ban hành quy định mức thu học phí các hệ đào tạo văn bằng 2, học cùng lúc hai chương trình áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 của Trường Đại học Hà Nội;

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo mức thu và lịch thu học phí kỳ 1, năm học 2018-2019 của các lớp chính quy học cùng lúc hai chương trình, Khoa tiếng Trung như sau:

Chi tiết xem tại đây