logo
EN
VN

Danh sách tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 2013-2017

Ngày 16 tháng 6 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký quyết định số 1118/QĐ-ĐHHN, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, khóa 2013-2017. Danh sách cụ thể như sau:
1. Danh sách công nhận tốt nghiệp:

- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha
- Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
- Ngôn ngữ Italia
- Ngôn ngữ Nga
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Nhật
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Ngôn ngữ Pháp
- Ngôn ngữ Đức
- Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

         - Quản trị kinh doanh
- Quản trị DV DL&LH
- Tài chính-Ngân hàng
- Kế toán
- Quốc tế học
- Công nghệ thông tin
- Tài chính-Ngân hàng (CT2)
- Quản trị kinh doanh (CT2)
- Công nghệ thông tin (CT2)
- Ngôn ngữ Anh (CT2)
- Ngôn ngữ Nhật (CT2)
- Ngôn ngữ Hàn Quốc (CT2)

2. Danh sách cấp bằng tốt nghiệp:

- Ngôn ngữ Anh
- Ngôn ngữ Tây Ban Nha
- Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
- Ngôn ngữ Italia
- Ngôn ngữ Nga
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Nhật
- Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Ngôn ngữ Pháp
- Ngôn ngữ Đức
- Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

        - Quản trị kinh doanh
- Quản trị DV DL&LH
- Tài chính-Ngân hàng
- Kế toán
- Quốc tế học
- Công nghệ thông tin
- Tài chính-Ngân hàng (CT2)
- Quản trị kinh doanh (CT2)
- Công nghệ thông tin (CT2)
- Ngôn ngữ Anh (CT2)
- Ngôn ngữ Nhật (CT2)
- Ngôn ngữ Hàn Quốc (CT2)

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo
Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Hotline: 0934502429 | 0898131368 | 0916398338
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.