logo
EN
VN

THÔNG BÁO LÙI LỊCH THI TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2!

Theo Kế hoạch tại Thông báo số 1825/TB-ĐHHN ngày 24/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội
Trường Đại học Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh đào tạo Bằng đại học thứ 2 Ngôn ngữ Anh, Khóa 2017-2020, đợt 2 vào ngày 08.10.2017. Tuy nhiên, vì lí do kỹ thuật và theo đề nghị của nhiều thí sinh, Nhà trường chính thức chuyển kỳ thi này sang ngày 15 tháng 10 năm 2017.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội xin thông báo để các thí sinh được biết và thông cảm.

                                                                                                               HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Xem toàn văn thông báo  tại đây.pdf