logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN tiếng Anh, tiếng Pháp ngày 29/10/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ B1, B2; tiếng Pháp trình độ B1 (dạng thức SĐH) và tiếng Anh trình độ B1-C1 (dạng thức 3 bậc), thi ngày 29/10/2017 cụ thể như sau:

Chi tiết xin xem tại đây (pdf)
Thời gian nhận phúc khảo: Từ 10/11/2017 đến 17/11/2017, tại phòng 118 nhà A, Trường Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng QLĐT]