logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN ngày 26/11/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi NLNN tiếng Anh trình độ A2, B1, B2, tiếng Pháp trình độ B1 (dạng thức SĐH) và tiếng Anh trình độ B1-C1 (dạng thức 3 bậc), thi ngày 26/11/2017, Chi tiết xem tại đây.pdf.

Thời gian nhận phúc khảo: Từ 07/12/2017 đến 18/12/2017, tại phòng 118 nhà A, Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng QLĐT]