logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ B1, B2 (SĐH), B1-C1 (DT 3 bậc) ngày 28/01/2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ B1, B2 (Dạng thức sau đại học), trình độ B1-C1 (Dạng thức ba bậc), thi ngày 28/01/2018.
Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 (SĐH): Xem tại đây
Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh B2 (SĐH): Xem tại đây
Kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh B1-C1 (3 bậc): Xem tại đây
Thời gian nhận phúc khảo: Từ 05/03/2018 đến 09/03/2018, tại Phòng 118, Nhà A, Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]