logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN tiếng Anh, trình độ B1, B2, B1-C1, ngày thi 15/4/2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ B1, B2 (Dạng thức Sau đại học), trình độ B1-C1 (Dạng thức ba bậc), cho các thí sinh tham gia kỳ thi ngày 15/4/2018 tại Trường Đại học Hà Nội. Chi tiết xem tại đây.

Thời gian nhận phúc khảo: từ 03/5/2018 đến hết ngày 16/5/2018, tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, Nhà A1, trường Đại học Hà Nội.