logo
EN
VN

V/v tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: khoa Công nghệ Thông tin, khoa tiếng Hàn Quốc, phòng Tổ chức cán bộ, Thư viện, Trường Đại học Hà Nội thông báo:
A. Các đơn vị và số lượng cần tuyển: 04 đơn vị, 08 người, gồm:
I. Khoa Công nghệ thông tin
II. Khoa tiếng Hàn Quốc
III. Phòng Tổ chức cán bộ
IV. Thư viện

B. Tiêu chuẩn đối với từng đối tượng tuyển:
I. Khoa Công nghệ Thông tin: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 02 người
2. Yêu cầu về chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Công nghệ Thông tin (loại Khá trở lên);
- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng, thực hành tốt trên văn bản;
- Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm;
- Tuổi đời không quá 35 tuổi đối với ứng viên có bằng Thạc sĩ và không quá 45 tuổi đối với ứng viên có bằng Tiến sĩ;
- Ưu tiên các ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin.
II. Khoa tiếng Hàn Quốc: vị trí giảng viên
1. Số lượng: 04 người
2. Yêu cầu về chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành tiếng Hàn Quốc (loại Khá trở lên);
- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: Trình độ B trở lên, thành thao tin học văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint, Internet và thư điện tử);
- Có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm;
- Tuổi đời không quá 35 tuổi đối với ứng viên có bằng Thạc sĩ và không quá 45 tuổi đối với ứng viên có bằng Tiến sĩ;
- Ưu tiên các ứng viên có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tiếng Hàn Quốc.
III. Phòng Tổ chức cán bộ: vị trí chuyên viên
1. Số lượng: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành khoa học xã hội và nhân văn;
- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Tuổi đời không quá 35 tuổi đối với ứng viên có bằng Thạc sĩ và không quá 45 tuổi đối với ứng viên có bằng Tiến sĩ;
- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các trường đào tạo về Hành chính, Luật, các ngành ngôn ngữ, chuyên ngành của Trường Đại học Hà Nội, có bằng Thạc sĩ.
IV. Thư viện viên:
1. Số lượng: 01 người
2. Yêu cầu về chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi chuyên ngành Khoa học Thư viện trong 03 năm gần nhất;
- Trình độ ngoại ngữ: từ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương;
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
- Có khả năng sử dụng tốt các nghiệp vụ thư viện, kỹ năng thông tin, giao tiếp, thuyết trình tốt;
C. Yêu cầu về nhân thân, tuổi đời, sức khỏe
- Về nhân thân: có lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật;
- Về sức khỏe: ứng viên phải cam kết đảm bảo sức khỏe để làm việc;
- Tuổi đời: không quá 35 tuổi đối với ứng viên có bằng Thạc sĩ, không quá 45 tuổi đối với người có bằng Tiến sĩ.
D. Hồ sơ
Một túi hồ sơ gồm các loại giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự như sau:
1. 01 sơ yếu lý lịch (theo mẫu bán sẵn) có dán ảnh 4 x 6.
Yêu cầu: Lý lịch phải là bản gốc do tự ứng viên viết, khai rõ ràng, chi tiết theo từng mục; phần chứng nhận của chính quyền, địa phương hoặc đơn vị quản lý ứng viên có đủ ngày, tháng, năm xác nhận và không được quá 6 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
2. 01 bản CV (tiếng Việt): ứng viên ghi rõ mốc thời gian làm việc của bản thân (kể từ khi tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ), kinh nghiệm, sở trường làm việc, sở thích cá nhân, ...
Yêu cầu: CV được đánh máy, có đầy đủ chữ ký của ứng viên.
3. 01 bản sao công chứng giấy khai sinh.
4. 01 giấy khám sức khỏe (bản gốc, do các bệnh viện đa khoa thực hiện, còn hạn dưới 6 tháng).
5. 01 đơn xin việc: ứng viên tự viết tay, không đánh máy, không dùng bản in sẵn có trong hồ sơ.
6. 02 bộ photo công chứng (hoặc dịch công chứng nếu là văn bằng của nước ngoài cấp) các loại văn bằng chứng chỉ.
7. 02 ảnh 4 x 6 để trong bì thư, ghi rõ họ tên bên ngoài bì.
* Ghi chú:
- Bìa túi hồ sơ phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ hộp thư điện tử (nếu có);
- Liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ theo số thứ tự sắp xếp trong túi hồ sơ.
E. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thông tin tuyển dụng được đăng trên trang Tác nghiệp và trang mạng chính thức của Trường Đại học Hà Nội kể từ ngày 26/6/2018;
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/7/2018 đến 09/7/2018 (trong giờ hành chính, sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00);
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, P.216, tầng 2, nhà A, Trường Đại học Hà Nội, km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Cá nhân tự nộp hồ sơ, không nhờ người nộp thay, không nộp qua đường bưu điện;
- Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không được hoàn trả lại.
F. Phương thức tuyển
Xét tuyển (kết hợp sát hạch, kiểm tra chuyên môn, khả năng đáp ứng công việc).
1. Sơ tuyển hồ sơ (bước 1).
2. Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị có ứng viên ứng tuyển tiến hành phỏng vấn, sát hạch, kiểm tra chuyên môn (bước 2).
3. Hội đồng tuyển dụng của Trường xét duyệt kết quả bước 2 (theo thứ tự xếp hạng từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng ứng viên cần tuyển), các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời ký hợp đồng thử việc (bước 3).
4. Hết thời gian thử việc, căn cứ nhận xét, đánh giá của đơn vị trực tiếp sử dụng lao động, Hội đồng tuyển dụng Nhà trường xem xét kết quả và quyết định tuyển hoặc không tuyển (bước 4).
5. Căn cứ quyết định của Hội đồng tuyển dụng, Nhà trường sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng đối với ứng viên theo qui định hiện hành.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ.