logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN chuẩn đầu ra chính quy khóa 2015-2019, kỳ thi ngày 06&7/4/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi NLNN chuẩn đầu ra cho sinh viên chính quy khóa 2015-5019, kỳ thi ngày 6&7/4/2019.
Cụ thể như sau:
1. Ngôn ngữ Anh:
- Khoa tiếng Anh: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;
- Các khoa chuyên ngành: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

2. Ngôn ngữ Pháp: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

3. Ngôn ngữ Đức: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

4. Ngôn ngữ Trung Quốc: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

5. Ngôn ngữ Nhật: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

6. Ngôn ngữ Hàn Quốc: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

7. Ngôn ngữ TBN: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

8. Ngôn ngữ BĐN: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

9. Ngôn ngữ Italia: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

10. Ngôn ngữ Nga: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

11. Tiếng Việt: Kết quả thi; Danh sách cấp chứng chỉ;

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 02/05/2019 đến hết ngày 09/05/2019 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Hotline: 0962.494.215