logo
EN
VN

Kết quả thi Hanutest, kỳ thi ngày 06/4/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi HANUTEST, kỳ thi ngày 06/4/2019.
Kết quả xem tại đây

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 02/05/2019 đến hết ngày 09/05/2019 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội. Mẫu đơn tải tại đây.
Hotline: 0962.494.215