logo
EN
VN

Thông báo thi đánh giá NLNN theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015-2019

Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019;
Căn cứ Thông báo số 376/TB-ĐHHN ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2015-2019;
Nhà trường thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015-2019 theo kế hoạch như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Sinh viên chính quy khóa 2015-2019 bắt buộc phải dự thi, sinh viên không đạt yêu cầu sẽ không được xét tốt nghiệp. Sinh viên các khóa khác có thể tự nguyện đăng ký dự thi.

- Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh: Thi tiếng Anh trình độ B2.

- Sinh viên khối ngành ngôn ngữ: Thi thứ tiếng là chuyên ngành đào tạo mà sinh viên theo học - trình độ C1.

2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
- Địa điểm:       Trường Đại học Hà Nội.
- Ngày thi:        26 tháng 05 năm 2019.
- Buổi sáng:      07h30 - Thi kỹ năng Nghe, Đọc, Viết.
- Buổi chiều:    13h15 - Thi kỹ năng Nói (Nếu có thay đổi, Hội đồng thi sẽ có thông báo cụ thể ngay trong buổi sáng).
3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

- Sinh Viên đăng ký dự thi nộp 03 ảnh 3x4, 01 bản photocopy CMTND (không cần công chứng, nhưng thí sinh cần xuất trình bản gốc CMTND khi làm thủ tục đăng ký thi và khi vào phòng thi).

- Sinh viên tải mẫu Đăng ký tại đây.

4. ĐĂNG KÝ DỰ THI

- Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Trung tâm Khảo thí (Phòng 101 nhà A1)

- Nộp lệ phí thi tại Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106, nhà A)

- Thời gian từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 đến 16h00 ngày 21 tháng 5 năm 2019.

5. LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
- Sinh viên chính quy:                                                          500.000 đồng
- Các đối tượng khác có nhu cầu đăng ký dự thi:             1.800.000 đồng
Lưu ý: Danh sách thi sẽ được thông báo trên Website của Trường hanu.edu.vn lúc 17h00 ngày 25/5/2019. Khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên của Trường ĐHHN hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.