logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN chuẩn đầu ra kỳ thi ngày 26.05.2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi NLNN chuẩn đầu ra cho sinh viên chính quy khóa 2015-2019 kỳ thi ngày 26.05.2019 như sau:
1- Kết quả thi NLNN chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B2 và C1.
2- Kết quả thi NLNN chuẩn đầu ra các ngôn ngữ khác.
Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 04.06.2019 đến ngày 11.06.2019 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101, tòa nhà A1. Mẫu đơn tải TẠI ĐÂY.