logo
EN
VN

Hợp tác với AUF đạt hiệu quả cao với dự án Đảm bảo chất lượng trong quản trị đại học

HANU - Sáng ngày 04/11/2019, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã tiếp thân mật ông Jean-Paul de Gaudemar Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) nhân dịp ông Jean-Paul de Gaudemar đến thăm Trường Đại học Hà Nội.

Trong lời chào mừng ông Jean-Paul de Gaudemar, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã gửi lời cảm ơn ông và Tổ chức Đại học Pháp ngữ đã dành cho Nhà trường những sự quan tâm đặc biệt. Thông qua 08 dự án với tổng kinh phí gần 140.000 euro của AUF, đã giúp nâng cao chất lượng trong nhiều lĩnh vực giáo dục của Nhà trường. Trong số các dự án này, đặc biệt phải kể đến dự án Đảm bảo chất lượng trong Quản trị đại học.

Tại buổi tiếp, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã chia sẻ với ông Jean-Paul de Gaudemar về quá trình hoạt động của Nhà trường cũng như việc thực hiện đề án tự chủ. Hiệu trưởng đề cập đến cơ hội cũng như những khó khăn và thách thức khi triển khai thực hiện đề án này.

Hiệu trưởng khẳng định, mối quan hệ hợp tác với AUF đạt hiệu quả cao trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của AUF để cùng xây dựng những dự án có lợi cho cả hai bên trong thời gian tới.

Kể từ năm 2016-2019, Tổ chức ĐH Pháp ngữ (AUF) đã tài trợ cho Trường ĐH Hà Nội 08 dự án với tổng kinh phí gần 140.000 euro về nâng cao chất lượng trong nhiều lĩnh vực. Trong đó có quản trị đại học, đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng chuyên nghiệp (du lịch và truyền thông), tăng cường khả năng hỗ trợ việc làm cho sinh viên, đào tạo nghiên cứu sinh, thành lập mạng lưới cựu sinh viên, thi khởi nghiệp, trường đại học mùa hè.

191104 tiep AUF_01

191104 tiep AUF_02

191104 tiep AUF_03